Бачовски консулт

Вашият консултант в областта на оценяването

Предлагани услуги

пазарни оценки на дялове и акции на дружества

оценка на всички видове имущество за ипотека или залог

оценкa на инвестиционни проекти

Тези оценки ca необходими и полезни при:

  • кандидатстване за банково кредитиране
  • преминаване на отчетност към Международните счетоводни стандарти
  • сделки между свързани лица
  • заверка на годишни отчети
  • покупко-продажба на активи
  • реорганизация или ликвидация на предприятия и/или дейности
  • подготовка на данни за застраховка или при оценка на щети по вече застраховано имущество
  • изготвяне на финансови и инвестиционни анализи
  • всички други случаи, когато искате да знаете стойността на това, което притежавате или искате да купите

Контакт

БАЧОВСКИ КОНСУЛТ ООД
Княз Богориди 4
Пловдив 4000
+359 32 661530
+359 88 6077055‬

[email protected]